FAQs Complain Problems

स्थानीय स्रोत को उपयोग ,स्वामित्व र सहभागीता पुर्ण खोप सुनश्चिता हाम्रो प्रतिबद्धता " पुर्ण खोप सुनश्चिता तथा दिगोपन तुर्माखाँद गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रम आज तुर्माखाँद गाउँपालिका ४ नं.वडा कार्यालयको हलमा सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: