FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

पुष्पराज शर्मा

अध्यक्ष

sharmacp333@gmail.com 9848052325

अमृता वुढा

उपाध्यक्ष

9848478136

थिर बहादुर रावल (१ नं.वडा अध्यक्ष)

वडा अध्यक्ष

9868972158

शुभ जैसी (२ नं.वडा अध्यक्ष)

वडा अध्यक्ष

९८२२४९०८६८ / ९६१९४७४७९६

पदम बहादुर बि‍सी (३ नं.वडा अध्यक्ष)

वडा अध्यक्ष

९८४८४७२९०४

कबीराम बयक (४ नं.वडा अध्यक्ष)

वडा अध्यक्ष

९८४८६४५९०२ । ९७४८१७५०९६

तुलाराम जैसी (५ नं.वडा अध्यक्ष)

वडा अध्यक्ष

९८६८२८४८०५

मुत्तीनाथ उपाध्याय(६ नं.वडा अध्यक्ष)

वडा अध्यक्ष

९८६८५३७३६९ । ९६१९७८६१७१

रतन बहादुर चलाउने (७ नं.वडा अध्यक्ष)

वडा अध्यक्ष

९७४८११५९६०

चक्र प्र धमला (८ नं.वडा अध्यक्ष)

वडा अध्यक्ष

९८६६९६२०९५

जन प्रतिनिधिहरुको विवरण

तुर्माखाँद गाउँपालिका