FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नीति तथा कार्यक्रम-२०७९/०८०

२०७८/०७९ 06/26/2022 - 08:21 PDF icon २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

बजेट २०७८

२०७८/०७९ 10/25/2021 - 17:09 PDF icon बजेट 2078.pdf

तुर्माखाँद-गाउँपालिकाको-आव-२०७८।०७९-को-राजस्व-र-व्ययको-अनुमान

२०७८/०७९ 06/29/2021 - 12:30 PDF icon बजेट २०७८.pdf

तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को राजस्व र व्ययको अनुमान

७७/७८ 07/01/2020 - 22:09 PDF icon pdf.pdf

आ व २०७७।०७८ को बजेट

७७/७८ 07/01/2020 - 12:34 PDF icon आ व २०७७।०७८ को बजेट.pdf

विनयोजन ऐन आ.व.२०७७/०७८ तुर्माखाँद गाउँपालिका

७७/७८ 07/01/2020 - 12:19 PDF icon विनयोजन ऐन.pdf

तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/01/2020 - 12:17 PDF icon तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक ऐन, २०७७/०७८ तुर्माखाँद गाउँपालिका

७७/७८ 07/01/2020 - 12:14 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf

अा.व. ०७४/७५ काे तुर्माखाँद गाउँपालिकाकाे क्षेत्रित व्यय अनुमान कार्यक्रम

७४/७५ 06/04/2018 - 15:05 PDF icon ansuchi5.pdf

अा.व. ०७४/७५ काे तुर्माखाँद गाउँपालिकाकाे अार्थिक विकास कार्यक्रम

७४/७५ 05/17/2018 - 15:22 PDF icon anusuchi 6.pdf