FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट २०८०/०८१

८०/८१ 10/02/2023 - 17:35 PDF icon बजेट २०८०-८१.xlsx_.pdf

आ.व.२०८०/०८१ को निति तथा कार्यक्रम अध्यक्ष श्री डम्बर बहादुर बि.सी.द्धारा प्रस्तुत

८०/८१ 06/28/2023 - 12:30 PDF icon पालिको नीति तथा कार्यक्रम २०८०।०८१.pdf

आर्थिक ऐन, २०७९

७९-८० 08/26/2022 - 11:33 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf

बजेट २०७९

२०७८/०७९ 08/02/2022 - 05:32 PDF icon बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम 2079।80.pdf

नीति तथा कार्यक्रम-२०७९/०८०

२०७८/०७९ 06/26/2022 - 08:21 PDF icon २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

बजेट २०७८

२०७८/०७९ 10/25/2021 - 17:09 PDF icon बजेट 2078.pdf

तुर्माखाँद-गाउँपालिकाको-आव-२०७८।०७९-को-राजस्व-र-व्ययको-अनुमान

२०७८/०७९ 06/29/2021 - 12:30 PDF icon बजेट २०७८.pdf

तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को राजस्व र व्ययको अनुमान

७७/७८ 07/01/2020 - 22:09 PDF icon pdf.pdf

आ व २०७७।०७८ को बजेट

७७/७८ 07/01/2020 - 12:34 PDF icon आ व २०७७।०७८ को बजेट.pdf

विनयोजन ऐन आ.व.२०७७/०७८ तुर्माखाँद गाउँपालिका

७७/७८ 07/01/2020 - 12:19 PDF icon विनयोजन ऐन.pdf

Pages