FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तुर्माखाँद गाँउपालिकाको शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 07/19/2024 - 10:35 PDF icon तुर्माखाँद गाँउपालिकाको शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन कार्यविधि,२०८० .pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/16/2024 - 14:42 PDF icon तुर्माखाँद गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८१.pdf
भु-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु-२०८१ ८०/८१ 06/16/2024 - 14:39 PDF icon भु-उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु-२०८१.pdf
विपद् पिडित राहत वितरण कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 06/16/2024 - 14:37 PDF icon विपद् पिडित राहत वितरण कार्यविधि,२०८० .pdf
सुरक्षित प्रसुती सेवा केन्द्र स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/26/2024 - 15:04 PDF icon सुरक्षित प्रसुती सेवा केन्द्र स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० .pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०(संशोधित) ८०/८१ 05/24/2024 - 11:49 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०‌(संशोधित) ८०/८१ 05/22/2024 - 11:54 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०80 pdf.pdf
पोषण मैत्री स्थानीय शासन (NUTRITION FRIENDLY LOCAL GOVERNANCE) वडा तथा पालिका पोषण कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/03/2024 - 10:38 PDF icon पोषण मैत्री स्थानीय शासन (NUTRITION FRIENDLY LOCAL GOVERNANCE) वडा तथा पालिका पोषण कार्यविधि २०८०.pdf
विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता कार्यविधि -२०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 11:23 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता कार्यविधि-२०८०.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 11:19 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages