FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 11:56 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७९ ८०/८१ 08/08/2023 - 21:30 PDF icon खानेपानी बिधेयक- २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 12/15/2020 - 12:52 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिचय पत्र वितरण कार्याविधि , २०७६ ७६/७७ 12/15/2020 - 12:48 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 14:04 PDF icon खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७.pdf
वातावरणमैत्री ग्रामीण सडक निर्माण निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 09/25/2020 - 13:12 PDF icon वातावरणमैत्री ग्रामीण सडक निर्माण निर्देशिका, २०७७.pdf
जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/30/2020 - 17:44 PDF icon जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
जलश्रोत नियमावली २०७७ ७७/७८ 08/30/2020 - 17:43 PDF icon जलश्रोत नियमावली २०७७.pdf
जलस्रोत ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/30/2020 - 17:42 PDF icon जलस्रोत ऐन, २०७७.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 03/30/2020 - 17:26 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

Pages