FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तोकिएका सवै लेखा परिक्षक र विधालयहरूलाई जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानिय तहमा पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी गर्न आयोजना /कार्यक्रमहरू प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ।

कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

तुर्माखाँद गाउँपालिकाको प्रगति विवरण

दस्तावेज: 

Pages