FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:43 PDF icon ७ आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:41 PDF icon ६ विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:36 PDF icon ५ गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७४ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:34 PDF icon ४ तुर्माखाँद गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७४.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७५ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:29 PDF icon ३ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन, २०७५.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:15 PDF icon २ तुर्माखाँद गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 03/30/2020 - 16:10 PDF icon १ तुर्माखाँद गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
तुर्माखाँद गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 11/23/2018 - 12:41 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
तुर्माखाँद गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 11/23/2018 - 12:38 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

Pages